I couldn’t process your entry.

Please reload and retry in a moment.

Check your inbox!

Reset your password with the link we just sent to your email.

Hub Culture logo

Mạng xã há»™i thÆ°Æ¡ng mại Ä‘iện tá»­

07:19 03/03/12

Điệp Đỗ said: Lợi ích của thÆ°Æ¡ng mại Ä‘iện tá»­ đối vá»›i doanh nghiệp:
Giúp cho các Doanh nghiệp nắm được thông tin phong phú về thị trường và đối tác
Giảm chi phí sản xuất.
Giảm chi phí bán hàng và tiếp thị.
Thông qua Internet giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp giảm Ä‘áng kể thời gian và chí phí giao dịch.
Thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các thành phần tham gia vào quá trình thÆ°Æ¡ng mại.
Tạo Ä‘iều kiện sá»›m tiếp cận nền kinh tế số hóa.

Lợi ích của mạng xã há»™i vá»›i doanh nghiệp:
Thiết lập mối quan hệ vá»›i số Ä‘ông khách hàng mục tiêu.
Khả năng lan truyền thông tin nhanh chóng.
Các hoạt Ä‘á»™ng trá»±c tuyến sẽ truyền cảm hứng cho các cuá»™c há»™i thoại trong "thế giá»›i thá»±c".
Thông tin cá nhân khá chân thá»±c về người dùng.
CÆ¡ há»™i để kể chuyện về doanh nghiệp và sản phẩm của bạn đồng thời tăng Ä‘á»™ nhận biết thÆ°Æ¡ng hiệu.
Gia tăng trải nghiệm của người dùng.
Còn gì nữa nào?
Theo bạn sá»­ dụng hai hình thức này ghép lại thì có thể sẽ tổng hợp được 2 lợi ích trên chứ?
PhÆ°Æ¡ng cách để thu hút nhân tài vào mạng xã há»™i và phát triển thÆ°Æ¡ng mại Ä‘iện tá»­?